Ώρες γραφείου: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00

Τηλ: 210 7253689
FAΞ: 210 7253809

e-mail: info #selftherapy.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ

Ατομικές Συνεδρίες:

Βασιλέως Γεωργίου Β΄αρ. 41, 5ος Οροφος

(Αγαλμα Τρούμαν – Κέντρο Ερευνών. Μετρό “Ευαγγελισμός”)

Ψυχοθεραπευτκές Ομάδες: