Τηλεοπτικές εκπομπές

Τακτική συνεργασία με διάφορες τηλεοπτικές και  ραδιοφωνικές εκπομπές με θέματα ψυχολογίας

Τακτική συνεργασία με ηλεκτρονικά περιοδικά, έντυπα περιοδικά και εφημερίδες

Ατζέντα