Θέμα του μήνα: σεις, με ποιό τρόπο επικοινωνείτε;

Στην επικοινωνία μας με τους άλλους, εκτός από το μορφωτικό επίπεδο, την ανατροφή και τις συνήθειες, παίρνει μέρος και ο προσωπικά διαμορφωμένος τρόπος επαφής μας με τους άλλους:

Αυταρχικός και ηγετικός τρόπος
Το άτομο συμπεριφέρεται κυριαρχικά, γιατί αισθάνεται ότι έχει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τους άλλους. Τα άτομα αυτά προσελκύουν γύρω τους ανθρώπους που τείνουν να υπακούουν και να σέβονται.

Ανταγωνιστικός τρόπος
Περιέχει συμπεριφορές αντιπαλότητας, που μοιάζουν με το αυταρχικό στυλ, με επιπλέον εχθρότητα, εγωισμό και ανάγκη υπεροχής.

Φιλύποπτος τρόπος
Εκφράζεται με εχθρικές συμπεριφορές, που έχουν την πηγή τους σε μια κατάσταση αδυναμίας του ατόμου, όπως και με συμπεριφορές απόστασης και συναισθηματικής ψυχρότητας. Βλέπει τους ανθρώπους γύρω του απειλητικά, υποπτεύεται ότι θα πράξουν κάτι δυσάρεστο και επικίνδυνο σε βάρος του.

Υποστηρικτικός τρόπος
Το στυλ αυτό είναι φιλικό και ζεστό, χρωματισμένο όμως  με στοιχεία κυριαρχίας.

Συνεργατικός τρόπος
Στηρίζεται στα θετικά και φιλικά αισθήματα. Τα άτομα αυτά κάνουν συμβιβασμούς, δεν επιζητούν την επικράτηση στη σχέση, επειδή νοιάζονται περισσότερο να την διατηρήσουν σε μια αρμονική κατάσταση. Τα άτομα αυτά είναι πιο ευπροσάρμοστα και η συμπεριφορά τους διακρίνεται από πλαστικότητα.

Εξαρτημένος τρόπος
Τα άτομα αυτά εκδηλώνουν αδυναμία, θαυμασμό και εμπιστοσύνη, προκειμένου να έχουν την εύνοια και την προστασία κάποιου πιο δυνατού από αυτά. Τα άτομα με εξαρτημένο στυλ εκδηλώνουν υπερβολική εξάρτηση, υπακοή, δειλία και φόβο, ανάμεικτα συναισθήματα εχθρότητας, θυμού και παθητικο-επιθετικότητας, που πολλές φορές τα οδηγούν σε δυσάρεστες καταστάσεις, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση.

Οι παράγοντες αυτοί, μπορούν να αναλυθούν σε ακόμη μικρότερες μονάδες και στοιχεία, ανάλογα με τα πρόσωπα, τις συνθήκες και τη μορφή της σχέσης.
Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ο τρόπος επαφής είναι ο βασικότερος παράγοντας, που διαμορφώνει την ανταπόκριση των άλλων γύρω μας. Τις περισσότερες φορές δεν ευθύνονται οι άλλοι για το τι συμβαίνει σε μια επικοινωνία όσο ο τρόπος αντιμετώπισής τους από μας τους ίδιους και λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία: Το χαμόγελο κερδίζει στην επικοινωνία, δείχνει ανοικτό άνθρωπο, με αυτοπεποίθηση ενώ η κατήφεια, η δυσπιστία και η εξάρτηση κάνει τους άλλους να μας φερθούν ανάλογα.